*** INDEX * IKONY * OBRAZY * WYSTAWY * RECENZJE * GOŚCIE * IMPREZY * BIOGRAFIA * LINKI * KONTAKT * MAPA STRONY *

 

 

 

 

 

 
zadko kto wie, że w średniowieczu tylko wielcy mistrzowie wykonywali ikony samodzielnie, od początku do końca. Regułą było malowanie ikon z pomocą szablonów, przy ścisłym przestrzeganiu rygorów techniki oraz wzorów hagiograficznych. Mistrzowie pracę jedynie nadzorowali, bądź wykańczali. Z przyczyny konwencjonalnej skromności i bogobojności, ikon nie sygnowano. Chociaż najsłynniejszy malarz ikon Andrej Rublow naśladował ściśle Teofana Greka, to jednak, kopistą nie był, lecz twórcą.
rtysta malarz Tadeusz ZIELIŃSKI jest także naśladowcą, ale w żadnym razie nie jest kopistą ani stylistą. Brak mu wprawdzie osobistego kontaktu z mistrzami z dawnych wieków - ale to on jest jednym z nich. Maluje tak jak oni malowali, stosuje te same środki ekspresji a jego ikony emanują niepowtarzalną atmosferą modlitewną i dostojeństwem. Dzięki temu jest Tadeusz Zieliński w tej dyscyplinie sztuki twórcą wyjątkowym, jego dzieła zaś, nie są w żadnym wypadku kopiami, lecz najprawdziwszymi oryginałami. Choć malowane współcześnie, posiadają wszelkie znamiona wielkiej sztuki i patynę starości. Sam twórca jest niewątpliwie arystokratą wśród malarzy ikon.


Henryk Kendziur-Odon - Specjalista sztuki sakralnej
Galerie IKONY: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

"iedy Tadeusz Zieliński maluje, niebo zastyga w bezruchu. Zupełnie jak ludzie, którzy poczują na sobie spojrzenie z jego obrazów. Tak naprawde to te ikone malują razem - trochę Pan Bóg i trochę pan Tadeusz. To nie jest zwyczajne malowanie. To modlitwa. ..."

Tekst przeplatający galerie ikon i obrazów pochodzi z artykułu
w czasopismie "WRÓŻKA" /Nr 1. 2004/,

www.wrozka.com.pl
autor: Grzegorz Kapla

Opis ikony - po kliknięciu na numer katalogowy...
edług prawosławnej tradycji ikona jest katechezą. W efemerycznym jak zapach kadzideł blasku tysięcy świec oczy świętych zapalają się dziwną mocą. Archanielskie skrzydła porusza wiatr...
oże ma rację twierdząc, że malarstwo religijne jest jedynym jakie wogóle ma sens? Ikona to utwór wyjątkowy. Pierwsza ikona przecież wogóle nie została namalowana. - Pierwsza ikona to odbicie twarzy Chrystusa na chuście, którą Święta Weronika otarła mu twarz. Dlatego w ikolnie jest coś nieziemskiego. Postacie świętych bohaterów ikon są jakby nie z tego świata. Święci z malarstwa kręgu kultury zachodniej są w porównaniu z ikonowymi bardziej ludzcy, bardziej realni. Bohaterowie ikon są niebiańscy...
adeusz Zieliński nie poprzestał na malowaniu obrazów. Projektuje całe świątynie. Na przykład kaplicę Gwiazdy Morza. Stowarzyszenie Stella Maris ma kościółki w każdym wielkim porcie świata. Świnoujska kaplica jest szczególna. Teraz ojcowie kościoła z Macedonii zaprosili malarza, żeby ozdabiał ich cerkwie.
- Malujesz w taki pierwotny sposób - powiedzieli. - Stwórz nam nasze świątynie. (...)

Next: