*** INDEX * IKONY * OBRAZY * WYSTAWY * RECENZJE * GOŚCIE * IMPREZY * BIOGRAFIA * LINKI * KONTAKT * MAPA STRONY *
adeusz Zieliński mieszka na stałe w Świnoujściu. Od lat tworzy niepowtarzalnie piękne ikony wykonywane starą techniką malarską, znaną tylko nielicznym. Nawiazują one do sztuki bizantyjskiej i wschodniochrześcijańskiej, ukazując postaci świętych, sceny bibilijne i symbole liturgiczne. Znajdują się one pod wpływem XV-wiecznej szkoły nowogrodzkiej oraz XIII-wiecznych mistrzów bułgarskich. (...)
Galerie IKONY: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ząd w Skopje miniaturowe ikony Tadeusza Zielińskiego wręcza jako prezenty gościom z całego świata. - Hmmm... To tak jakbym siebie po kawałku rozdawał - mówi Tadeusz. W tworzenie wkłada sie energię, wkłada emocje. Człowiek który potem patrzy na ikonę, tę energię dostaje.
Opis ikony - po kliknięciu na numer katalogowy...

nisi ze starych macedońskich monasterów udzielili Tadeuszowi łaski jakiej dostąpić mogą tylko duchowni i carowie. Ikonostas, przegroda pokryta ikonami, oddzielająca w świątyni wschodniego chrześcijaństwa nawę od części ołtarzowej, ma troje drzwi: dwoje bocznych (diakońskich) oraz najważniejsze, środkowe - tzw. carskie wrota. Przez nie przechodzić może tylko kapłan. Jedynym świeckim mającym prawo przekroczyć ich próg był car. (...)

ż pewnego lipcowego poranka, kiedy skowronki pędziły mgły po połoninach, Tadeusz Zieliński, malarz znad odległego morza, pochylił głowę i przez carskie wrota przeniknął ze świata danego śmiertelnikom do świata w którym przebywać mogą tylko Stwórca i jego wybrani. (...)
 

Next: